Kwestionariusz ofertowy

W celu uzyskania oferty techniczno handlowej na dostawę kompletnej linii do malowania/lakierowania.

 1. 1. Informacje o kliencie:

 2. 2. Rodzaj wyceny:

 3. 3. Przewidywany do lakierowania program produkcyjny:

 4. 4. Podać wielkość detalu lub/i detali jeśli są różne:

  Dodaj kolejny Detal
 5. 5. Ilość zmian roboczych założonych do wykonania programu:

 6. 6. Wymagania co do powłoki lakierniczej:

 7. 7. Częstotliwość zmian kolorów powłoki lakierniczej na jedną zmianę roboczą i ogólna ilość stosowanych kolorów farby:

 8. 8. Oczekiwany zakres wyposażenia technologicznego:

 9. 9. Dysponowany czynnik grzewczy:

 10. 10. W jaki sposób obecnie wykonywany jest proces przygotowania powierzchni elementów przed lakierowaniem:

 11. 11. Przewidywany termin realizacji:

 12. 12. Inne szczególne uwarunkowania jeśli takowe istnieją:

 13. 13. Czy obecnie posiadają Państwo swoją lakiernie:

 14. 14. Wymiary pomieszczenia przeznaczonego na lakiernie proszkową:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gwo-Mal sp. z o.o., z siedzibą w Wieluniu ul. Wojska Polskiego 45a, w celu odpowiedzi na moją wiadomość, drogą telefoniczną lub poprzez e‑mail.