Kabiny proszkowe

Kabiny proszkowe są to urządzenia technologiczne służące do elektrostatycznego malowania farbami proszkowymi. Proces ten obejmuje transport cząstek farby w strumieniu sprężonego powietrza od zbiornika do urządzenia napylającego.
Warstwa proszku pokrywającego malowany przedmiot narasta tak długo dopóki nie uzyska właściwości izolacyjnych. Kabiny proszkowe składają się m. in. z wentylatorów, układu filtracji, systemu odzysku farby proszkowej, układu automatycznego czyszczenia filtrów urządzeń pomiarowych i kontrolnych, wykrywania ognia. Kabiny mogą być wykonywane z blachy nierdzewnej, blachy malowanej proszkowo bądź kabiny wykonywane z tworzywa PCV. Kabiny proszkowe mogą pracować w trybie ręcznym lub automatycznym.

Galeria