Systemy transportu międzyoperacyjnego

System transportu międzyoperacyjnego stanowi część linii do malowania proszkowego, której zadaniem jest transport detali między urządzeniami technologicznymi. Od dobranego właściwie systemu transportu zależą takie parametry jak wydajność linii, jakość powłoki czy maksymalne wymiary detali, które mogą zostać pomalowane na danej linii. Wyróżniamy następujące systemy transporty:

  • system transportu podwieszonego, automatycznego - zaletą systemu jest bardzo wysoka wydajność linii, możliwość płynnej regulacji prędkości przesuwu detali możliwość kierowania detali na różne stanowiska, możliwość malowania detali o dużej długości
  • system transportu podwieszonego, ręcznego, półautomatycznego (np. krzyżowy, krzyżowy z elementami mechanizacji) zaletą systemu jest możliwość dobrego upakowania detali w piecu, niska cena, na malarnie można zaadoptować stosunkowo małe pomieszczenia

zaletą systemu jest możliwość dobrego upakowania detali w piecu, niska cena, na malarnie można zaadoptować stosunkowo małe pomieszczenia.

Galeria