Relokacja maszyn

Oferujemy kompleksowe realizacje procesu relokacji maszyn. Relokacja maszyn obejmuje takie czynności jak:

  • demontaż i ponowny montaż maszyn
  • pakowanie oraz zabezpieczenie do załadunku i transportu
  • załadunek i rozładunek
  • transport
  • ustawienie w miejscu przeznaczenia
  • podłączenie i uruchomienie maszyny

Obejmuje też przygotowanie miejsca docelowego w taki sposób,by było one gotowe na ustawienie i podłączenie maszyny.