Piece/suszarki - gazowe i olejowe

Suszarki i piece są to urządzenia technologiczne bardzo do siebie podobne pod względem konstrukcyjnym, jednakże pełnione przez nie funkcje są odmienne. Suszarki są wykorzystywane do osuszania detali po przygotowaniu ich powierzchni przed malowaniem. Pracują w temperaturze do 150°C. Piece natomiast wykorzystywane są do polimeryzacji farby proszkowej, którą zostały pomalowane detale. Proces polega na stopieniu farby proszkowej w wysokiej temperaturze, a następnie utwardzeniu jej. Piece pracują w temperaturze 220°C.

Galeria