Przygotowanie powierzchni - myjki automatyczne, taktowe i ręczne

Myjki natryskowe są to urządzenia przeznaczone do przygotowania powierzchni przedmiotów przed malowaniem.

W myjkach mogą być realizowane różne procesy:
 • odtłuszczanie
 • fosforanowanie żelazowe
 • fosforanowanie cynkowe
 • pasywacja

W ramach urządzeń do przygotowania powierzchni detali przed malowaniem wyróżniamy myjki natryskowe automatyczne oraz myjki natryskowe ręczne. Myjki natryskowe automatyczne mogą być stosowane w liniach o ruchu ciągłym i liniach taktowych.

Myjka natryskowa automatyczna składa się z:
 • tunelu stanowiącego jednocześnie konstrukcję nośną przenośnika
 • zbiorników kąpieli pod poszczególne strefy natrysku
 • układu natrysku z pompami obiegu kąpieli
 • wentylacji wyciągowej

Strefa wejściowa i wyjściowa zapobiega wydostawaniu się rozpylonej cieczy myjącej i wody na zewnątrz urządzenia.Tunel między kolejnymi strefami natrysku jest tak ukształtowany, aby zapobiegać przenoszeniu kąpieli między poszczególnymi zbiornikami. Myjka natryskowa ręczna może być wykonana w wersji przelotowej lub nieprzelotowe

Komora do mycia ręcznego składa się z następujących zespołów i wyposażenia:
 • komory z kanałami wyciągowymi, oświetleniem, bramami, drzwiami obsługi
 • wentylatora wyciągowego z wyrzutnią nad dach hali
 • podłogi z kratami i kanałami spływowymi do zbiornika – osadnika obok komory mycia
 • tablicy zasilająco-sterowniczej z instalacją do odbiorników
Jako wyposażenie dla wykonywania czynności mycia instaluje się:
 • agregat wysokociśnieniowy do mycia
 • urządzenie dla recyrkulacji roztworu myjącego

Kąpiel myjąca po oddzieleniu w urządzeniu do recyrkulacji zanieczyszczeń mechanicznych i olejowych zawracana jest do mycia, kąpiel płucząca zawierająca minimalną ilość zanieczyszczeń kierowana jest do kanalizacji zakładowej. Zanieczyszczenia olejowe zbierane są w oddzielnym pojemniku. Wielkość komory roboczej jest dobierana do potrzeb użytkownika.

Galeria